Hlášení nežádoucích příhod

Pacienti by měli vždy požádat o radu svého lékaře v případě výskytu nežádoucích příhod.

Nežádoucí příhody hlaste pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Inzerce: