Léčba onemocnění

Klasické léčebné postupy

Lokální léčba

Při lokální léčbě se léčivé přípravky aplikují pouze lokálně, přímo na postiženou kůži. Jedná se tedy o nejrůznější masti, gely, mléka a podobně. Lokální léčba se užívá především u méně závažných forem psoriázy. Její výhodou je minimální výskyt nežádoucích účinků, neboť účinné látky pronikají především do kůže, do celého organismu však jenom minimálně.

Přípravky užívané pro lokální léčbu lupénky rozdělujeme do následujících skupin podle obsahu konkrétní účinné látky:

Černouhelný dehet – je jedním z nejstarších prostředků užívaných v léčbě psoriázy. Zmírňuje zánět a svědění. Má jen minimum nežádoucích účinků, nevýhodou však je jeho charakteristický zápach a zanechávání skvrn na oděvu i na kůži. Používá se i ve formě šamponu pro léčbu lupénky ve vlasaté části hlavy.

Kortikosteroidy – steroidní léky mají obecně protizánětlivý účinek, který dokáže potlačit také nepříjemné projevy lupénky. Je možné volit různé přípravky podle síly účinku, od slabých až po velmi silné. Se sílou účinku se bohužel stupňují také nežádoucí účinky (ztenčení kůže, infekce), proto je třeba kortikosteroidy používat opatrně a jen po omezenou dobu.

Retinoidy – přípravky s obsahem retinoidů se často používají společně s kortikoidními mastmi. Retinoidy nesmí užívat těhotné ženy (Těhotenství), neboť tyto látky mohou poškozovat plod.

Antralin – zmírňuje zánět, je vhodný na rozsáhlá psoriatická ložiska. Na oblečení i pokožce zanechává skvrny.

Kalcipotrien – je vhodný k aplikaci na citlivá místa, jako jsou například oční víčka nebo oblast genitálu. Užívá se v kombinaci s dalšími přípravky nebo fototerapií.

Keratolytika a hydratační přípravky – keratolytika jsou látky, které změkčují šupiny kůže a usnadňují tak jejich odstranění. Důležitou roli hrají především při léčbě psoriázy ve kštici. Mezi nejznámější keratolytika patří kyselina salicylová a urea (močovina). Nejrůznější hydratační přípravky jsou vhodné k pravidelné péči o postiženou pokožku, zmírňují vysušení kůže a svědění.

Systémové léky

K systémové léčbě, tedy k lékům podávaným v tabletách či injekcích, je nutné sáhnout u závažnějších forem psoriázy. Protože účinná látka systémově podaného léku se dostane skrze krevní oběh do celého organismu, zvyšuje se oproti lokální léčbě riziko nežádoucích účinků.

Právě kvůli zmírnění nežádoucích účinků se systémové léky často kombinují nebo střídají. Pacienti, kteří systémovou léčbu užívají, musí také pravidelně podstupovat krevní a jaterní testy, aby se včas odhalilo případné poškození.

Nejčastější systémově podávané léky užívané při léčbě psoriázy:

Metotrexát – užívá se také při léčbě psoriatické artritidy. Stejně jako cyklosporin patří i metotrexát mezi imunosupresivní léky (léky potlačující činnost imunitního systému), proto má řadu nežádoucích účinků.

Cyklosporin – tento imunosupresivní lék má celou řadu závažných nežádoucích účinků. Je vyhrazen pro těžké formy psoriázy.

Retinoidy – systémově podávané retinoidy jsou účinné především při léčbě pustulózní a erytrodermické formy psoriázy.

Biologická léčba

V takzvané biologické léčbě se užívají látky vyráběné genetickým inženýrstvím, které se blízce podobají přirozeným molekulám produkovaným v organismu. Tyto látky mají schopnost zastavit v určitém místě sled kroků, které vedou ke spuštění reakce imunitního systému a udržování chronického zánětu.

Účinné látky užívané v biologické léčbě účinkují konkrétně na určitý aspekt v imunitní odpovědi. Biologická léčba zasahuje do imunitních mechanismů cíleně. Tlumí zánět v časné fázi, tedy v situaci, kdy ještě není dostatečně nastartovaný, kůže se vyčistí a zůstává čistá.

Léčba dále zlepšuje výskyt a závažnost přidružených onemocnění, která jsou typická pro pacienty s psoriázou, např. metabolického syndromu, kardiovaskulárního onemocnění, zánětu kloubů, depresí, úzkostí, únavy atd. Vrací pacienta do normálního pracovního i společenského života.

Jsou to léky relativně nové a jejich použití ještě není tolik rozšířeno u pacientů s psoriázou, nicméně pro léčbu revmatoidní artritidy se používají již 16 let Jsou vyhrazeny pacientům s těžkými formami lupénky, kteří splňují kriteria pro zahájení biologické léčby. V budoucnu se jejich použití určitě rozšíří na širší spektrum pacientů.

Velkou výhodou biologické léčby je možnost dlouhodobého podávání (i několik let).

  • Biologická léčba Přehledná brožurka se základními informacemi o biologické léčbě ke stažení. [PDF, 356 kB]

Fototerapie

Již dlouho je známo, že každodenní a přitom nepříliš dlouhé vystavení se slunečnímu záření zmírňuje příznaky psoriázy. Později se přišlo také na to, že za léčivé účinky slunečního záření je zodpovědná jeho krátkovlnná složka, záření ultrafialové. To se dále rozděluje na tři složky, UVA, UVB a UVC záření. K léčbě psoriázy se užívá UVB složka.

Existují dva typy UVB lamp, které emitují léčebně působící záření, širokopásmové a úzkopásmé. Pro zvýšení účinnosti fototerapie je možné současně aplikovat přípravky s retinoidy, dehtem nebo antralinem.

Fotochemoterapie neboli PUVA

Kombinace látky psoralenu a UVA složky ultrafialového záření se označuje jako PUVA. Při této metodě je pacient ozařován UVA zářením a zároveň užívá tablety psoralenu nebo tuto látku aplikuje lokálně. Přesný mechanismus, jakým PUVA potlačuje projevy psoriázy, není znám. Předpokládá se, že psoralen zvyšuje citlivost kůže k léčebným účinkům UVA záření.

Inzerce: