Prohlášení

Dohoda o užívání stránek revmaticke-nemoci.cz

1. Provozovatelem webu revmaticke-nemoci.cz je společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, IČO 271 99 151, zapsána v obchodním rejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103858 (dále jen „Provozovatel“).

2. Informace na stránkách obsažené jsou informace z oblasti zdravotnictví určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Společnost MeDitorial nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

Tyto webové stránky a informace zde uvedené jsou zaměřeny na problematiku revmatických onemocnění. Stránky jsou určeny k edukaci laické veřejnosti s možností využití konzultační poradny webu uLékaře.czZa obsah odpovídá výhradně redakce společnosti MeDitorial.

3. Web a jeho obsah je chráněn zejména ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a ustanoveními občanského zákoníku.

4. Provozovatel na webu zobrazuje obchodní sdělení, která jsou zveřejňována a označována v souladu s platnou právní úpravou, zejména pak v souladu se zákonem 40/1995. Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů.Provozovatel neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.

6. Součástí webu je i Poradna lékaře. Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskoupéči, slouží jako nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučujevyhledat vedle použití Poradny i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímukontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci.

7. Dotazy posílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat dotazy a odpovědi z Poradny. Dotazy uživatelů a odpovědi lékaře jsou pro zveřejnění vždy pseudonymizovány (je zobrazeno pouze jméno, které uživatel uvedl jako křestní;skutečná identita uživatele však předzodpovězením dotazu není zjišťována ani nijak verifikována) a plné znění dotazu uživatele, jakož i odpovědi lékaře. Přílohy, které uživatel Poradny zašle do Poradny v rámci dotazu, nejsou na webu zveřejňovány.

8. V Poradnách jsou zpracovány dotazy pouze těch uživatelů, kteří udělili souhlas ke zpracování svých osobních údajů, a to včetně zvláštní kategorie údajů (o zdravotním stavu). Se Zásadami ochrany osobních údajů se můžete seznámit zde.

Inzerce: