Poradna revmatoidní artritidy

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
1. 10. 2023

Dobrý den prosím vás chtěl bych se zeptat přítelkyně má revmatoidni artridu dr. Ji zjistil že má autoimunitní onemocnění chci se zeptat jestli by to mělo nějaký vliv na miminko kdyby jsme chtěli děkuji mnohokrát za odpověď
Odpověď lékaře:
Dotaz čeká na odpověď

1. 10. 2023

Dobrý den prosím vás chtěl bych se zeptat přítelkyně má revmatoidni artridu dr. Ji zjistil autoimunitní onemocnění chtěl bych se zeptat jestli to bude mít nějaký vliv na miminko kdyby jsme chtěli děkuji mnohokrát za odpověď
Odpověď lékaře:
Dotaz čeká na odpověď

1. 10. 2023

Dobrý den, půl roku jsem léčena Trexanem neo, 10 mg 1x týdně - RA. Nyní jsem zapomněla užít dávku, můžu pokračovat v užívání, když prodleva je 3 dny? Děkuji
Odpověď lékaře:
Dotaz čeká na odpověď

1. 10. 2023

Dobrý den, půl roku jsem léčena Trexanem neo, 10 mg 1x denně - RA. Nyní jsem zapomněla užít dávku, můžu pokračovat v užívání, když prodleva je 3 dny? Děkuji
Odpověď lékaře:
Dotaz čeká na odpověď

Puchýřky na prstech

22. 9. 2023

Dobrý den.Můj partner má revmatoidní artritidu v prstech u rukou od lońského léta.Léčí se od prosince.Během posledních dvou měsíců se mu dvakrát na kloubu nebo na spodní straně bříška u prstu udělalo něco jako puchýřky.A po nějaké době to vymizí.Chtěla bych se zeptat,jestli to má nějakou souvislost.Předem děkuji za odpověd´
Odpověď lékaře:
Dobrý den, malinké puchýřky mohou a nemusejí mít souvis s RA, vyfotte je a ukažte na kontrole revmatolog. lékaři. Zaznamenejte také četnost, s jakou se výsev objevuje, bude to třeba více prozkoumat. Hezký den.

Inzerce: