Lázně

Lázeňská léčba revmatoidní artritidy je vhodná především pro ty pacienty, u nichž nemoc není příliš aktivní. Při některých formách lázeňské léčby může totiž dojít i k oživení zánětu, zejména jsou-li používány příliš teplé procedury.

O vhodnosti lázeňské léčby může rozhodnout pouze váš lékař-revmatolog, který také nese odpovědnost za to, že pobyt v lázních nezhorší průběh nemoci. Obecně je lázeňský pobyt možné předepsat pacientům od II. stupně choroby s funkčním postižením typu b. 

Délka pobytu

Na doporučení lékaře většinou absolvujete pobyt v průměrném rozsahu jeden měsíc až jeden a půl měsíce. Lázenský pobyt by měl přinášet zintenzivnění celkové léčby. Prospěšná je možnost celodenního rozvržení léčby a často i příznivé působení příjemného lázeňského prostředí. Při vzniku aktuálních problémů bývá navíc k dispozici odborná lékařská pomoc.

Co v lázních

Lázeňský pobyt přináší zintenzivnění celkové péče s využitím prostředků, ke kterým nemá většina pacientů v běžném životě přístup (vířivé koupele, specializovaná rehabilitace atd.).

V léčbě revmatických onemocnění se v lázeňské péči nejčastěji využívají následující procedury:

  • Rehabilitační péče – léčebná tělesná výchova 
  • Fyzikální léčba – elektroléčba, biolampa, infračervené záření, kryoterapie, magnetoterapie, laser, ultrazvuk 
  • Balneoterapie– léčivé bahenní kúry 
  • Vodoléčebné procedury – perličková koupel, vířivá masáž a skotské střiky 
  • Masáže
Inzerce: