FAQ

Mám revmatoidní artritidu. Dá se moje onemocnění vyléčit?

Revmatoidní artritida je zánětlivé autoimunitní onemocnění, které postihuje především klouby, ale může se projevit postižením i kteréhokoli dalšího orgánu v těle. V současné době neznáme příčinu vzniku tohoto onemocnění, a i proto neumíme revmatoidní artritidu zcela vyléčit. Máme však k dispozici řadu léků, které potlačují nebo alespoň zmírňují bolest a zánět a zpomalují celkovou progresi onemocnění. Je nezbytné, abyste nejen užíval/a lékařem předepsané léky, ale abyste spolupracoval/a se svým lékařem a dalšími zdravotníky a dodržoval/a léčebný řád. Rovněž budete muset denně pravidelně cvičit.

Co je to revmatoidní faktor a jak působí?

V krvi některých pacientů s revmatoidní artritidou jsou přítomny ve zvýšených koncentracích zvláštní protilátky, které reagují s jinými protilátkami, což v organismu není typické. Tyto protilátky nazýváme revmatoidními faktory. Nevyskytují se však vždy, proto jejich normální koncentrace revmatoidní artritidu nevylučují. Přítomnost revmatoidního faktoru je nespecifická a může být zjištěna i u jiných revmatických onemocnění a vyskytuje se velmi vzácně i ve zdravé populaci. Příčina jejich nadměrné produkce není zatím známa. Revmatoidní faktor podporuje zánětlivou činnost v kloubu. Je tak jedním z mnoha faktorů, které se uplatňují na vzniku a rozvoji kloubního zánětu.

Co je to revmatická horečka a jak souvisí s revmatickými chorobami?

Revmatická horečka navazuje na předchozí onemocnění streptokokovou angínou nebo spálou. Streptokoky jsou bakterie, které angínu nebo spálu způsobují. Onemocnění patří mezi revmatické choroby a postihuje především klouby a srdce. Staří lékaři říkali, že revmatická horečka „klouby líže a srdce hryže“. Znamená to, že postižení srdce je u této nemoci daleko závažnější než postižení kloubů. Dnes je toto onemocnění v České republice vzácné. Bylo pozdním projevem neléčené angíny a spály, což je v dnešní době antibiotik naštěstí již jen rarita.

Léčím se s revmatoidní artritidou. Mohu otěhotnět? Musím předtím vysadit léky?

V těhotenství dochází většinou ke zlepšení celkového zdravotního stavu a ke zmírnění průběhu i projevů revmatoidní artritidy. Toto těhotenské zlepšení je však bohužel často následováno zhoršením nemoci po porodu. Plánování těhotenství proto závisí i na zvážení rodinné situace – jaká je pomoc v těhotenství a kdo pomůže při péči o dítě. Z léků je možné podávat v těhotenství pouze malé dávky kortikoidů. Konkrétní situaci je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem včetně terapie. Stejně tak po porodu v případě kojení.

Jaké jsou možnosti chirurgické léčby revmatických chorob?

Z chirurgických výkonů se provádí nejčastěji náhrada kloubu, znehybnění kloubu ve vhodném postavení nebo odstranění kloubní membrány postižené zánětem. Náhrady kloubů lze provádět i na drobných prstových kloubech.

Mají léky užívané při léčbě revmatoidní artritidy závažné nežádoucí účinky? Není lepší se obejít bez nich?

Musíte především věřit svému lékaři. Je si je vědom charakteru a míry nebezpečí případných vedlejších účinků léku, který předepisuje. Lékař také váží poměr rizika, které přináší pacientovi samotná nemoc, a rizika, které s sebou přináší lék. Jsou situace, kdy pacientovi může zachránit život jen vysoce rizikový lék. V takovém případě je menším zlem rizikový lék podat než nechat nemoci volný zhoubný průběh.

Naopak, žádný lékař nebude předepisovat rizikový lék na lehčí nemoc, zvláště lze-li dosáhnout léčebného účinku i lékem bezpečnějším. Důležitým faktorem v minimalizaci nebezpečí vedlejších účinků je však pacient sám. Ve svém vlastním zájmu by měl věnovat pozornost poučení, které mu lékař při předpisu léku podá, případně si takovéto poučení vyžádat. Pacient má také lékaře uvědomit o tom, jak léky snáší, zda je alergický, zda má s dotyčným lékem již nějakou zkušenost apod.

Poučení, které skýtá příbalový leták, bývá většinou příliš drastické a pacienta spíše vystraší, protože výrobce z důvodů právní sebeochrany uvádí i nejméně pravděpodobné a jen vzácně se vyskytující příhody. Je-li lék správně indikován a kontrolován, je nejmocnějším pomocníkem pacienta i lékaře v zápase s nemocí.

Dostal jsem doporučení na člověka, který se zabývá léčitelstvím a alternativními technikami léčby. Prý může vyléčit i revmatoidní artritidu.

Návštěvu léčitele vám nemůžeme doporučit, upozorňujeme na to, že vás v žádném případě revmatoidní artritidy nezbaví. V případě, že by vám navíc vysadil léky, které vám předepsal revmatolog, mohl by zhoršit průběh vašeho onemocnění, nebo vás dokonce ohrozit na životě. Doporučujeme proto každou takovou návštěvu nejdříve zkonzultovat s ošetřujícím lékařem, ušetříte si tak mnoho zbytečného trápení a problémů. Alternativní bylinné přípravky mohou často způsobit v kombinaci s léčbou závažné nežádoucí příhody či účinek léků výrazně snížit.

Slyšel jsem, že existuje revmatoidní artritida a artróza, a že se jedná o dvě různá onemocnění. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Rozdíl mezi těmito dvěma onemocněními je zásadní, artróza je degenerativní onemocnění kloubů (onemocnění z opotřebení). U artrózy, která obvykle postihuje drobné klouby na noze, kolena, kyčle, páteř a drobné klouby ruky, se kloubní chrupavka zdrsňuje, stává se slabší a křehčí. Kosti pod chrupavkou musí kompenzovat její funkci, proto se naopak ztlušťují, rozšiřují a vytvářejí kostní výrůstky, takzvané osteofyty. Poškození kloubu může vyústit v zánět, který příležitostně způsobí ztuhlost, otok kloubu nebo bolest při pohybu. V nejhorším případě se může část kloubní chrupavky odlomit do kloubní dutiny, kde působí značnou bolest. Artróza nejčastěji postihuje nemocné, častěji ženy ve vyšším věku.

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů. Způsobuje nejen klasické kloubní příznaky revmatoidní artritidy, ale často je doprovázejí také příznaky celkové, jako je únava, zvýšená teplota nebo snížená výkonnost. Revmatoidní artritida většinou začíná na drobných kloubech nohy, ruky a na zápěstí, a postupně se může šířit na větší klouby. Revmatoidní artritida je na rozdíl od artrózy autoimunitní onemocnění, způsobené nenormální reakcí imunitního systému proti některým složkám vlastního organismu. Proto revmatoidní artritida může postihovat nejen klouby, ale i další orgány.

Inzerce: