Ergoterapie

Cílem ergoterapie (tj. léčba prací) je umožnit pacientům s revmatoidní artritidou vykonávat nezávisle a samostatně běžné denní aktivity. Obléknout se, uvařit si kávu nebo dojít nakoupit nemusí být pro člověka s revmatickým onemocněním žádná samozřejmost.

Postupy ergoterapie, mezi které patří nácvik každodenních úkonů a konzultace s odborníkem-ergoterapeutem by měly umožnit pacientům soběstačnost při sebeobsluze co nejdéle. Ergoterapie musí být vždy ušita na míru konkrétnímu pacientovi a měla by být prováděna pouze zkušeným odborníkem. 

Kromě nacvičení základních sebeobslužných úkonů je také důležité upravit domácí prostředí pacienta tak, aby nehrozilo nebezpečí úrazu a aby každodenní aktivity mohly být vykonávány hladce bez zbytečné námahy a rizik. Proto je neocenitelná návštěva ergoterapeuta v domácnosti pacienta.

Inzerce: