Život s revmatoidní artritidou

Revmatické onemocnění nemusí bránit vašemu intimnímu životu.

Je mnoho lidí, kteří denně bojují s nějakým vážným či méně závažným onemocněním. Probíhající nemoc přirozeně snižuje naši sexuální touhu. Jaké to ale je v případě, že se nemoc stává chronickou?

Spokojený sexuální život je nejenom jeden z ukazatelů tělesného a duševního zdraví, ale také zpětně ovlivňuje celkovou duševní a tělesnou pohodu.

Lidé při dlouhodobé nemoci mohou v sexuální oblasti pociťovat zmatek – například dostaví se chuť a vyvstanou strachy ze zhoršení nemoci, z toho jak vypadám, zda můžu, když jsem tak vážně nemocný.

Po vyléčení nebo při dlouhodobé udržovací léčbě je však sexuální život stejně podstatný jako potřeba uvést i jiné věci do relativního normálu – například spánek, náladu, přiměřené aktivity.

Co nám ale v sexu brání? Někdy znovuzahájení sexuálního života brání například stud – ze změny těla (ztloustnutí, jizvy...), strach, jaký vliv na nemoc může takováto aktivita mít. Tyto myšlenky či pocity mohou ovlivňovat reakci našeho těla (libé pocity v oblasti genitálu, zvlhnutí pochvy). Ale reakce našeho těla může být utlumena například léky a zpětně ovlivňovat naši sexuální touhu a potřebu.

Obecně lze ale říci, že není potřeba na sexualitu rezignovat, že s pocity těla i duše lze pracovat.

Je třeba si uvědomit, že sexualita není pouze pohlavní styk . Do sexuality patří všechny intimnosti, které si s partnerem dokážeme představit. Je na nás, co všechno nám vyhovuje, a je na nás, zda si potěšení ze sexu odepřeme, nebo mu aktivně napomůžeme.

O svých obavách a starostech ohledně sexu a onemocnění srdce se můžeme poradit se svým lékařem-revmatologem či navštívit sexuologa. Nebo můžeme využít různých forem anonymních poraden, například na internetu.

Obecně lze říci, že: 
u mužů je dobré zhodnotit,

  • zda sexuální funkci neovlivňuje negativně užívání předepsaných léků
  • zda je možné při erektilní dysfunkci použít Viagru nebo jiné léky k podpoře erekce či jiné formy arteficiální pomoci (pumpy, injekce) -
  • zvážit, jak strach či úzkost může ovlivnit nechuť či poruchu a případně vyhledat odborníka (sexuologa, psychiatra, psychologa)

u žen je dobré zhodnotit

  • dostatečnou funkci vaginální lubrikace
  • správnou hormonální léčbu
  • v neposlední řadě to, jaký vliv má náš psychický stav (strachy, obavy, smutky, nálady, negativní myšlenky) na naši touhou po intimitě, erotice či sexu

Zdroj:

Inzerce: