Poradna revmatoidní artritidy

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.20. 12. 2020

Dobrý den, prosím jaký názor máte na lék LEFLUNOMIDE? Děkuji.
Odpověď lékaře:
Dotaz zodpovězen. Hezký den.

20. 12. 2020

Dobrý den, prosím jaký názor máte na lék LEFLUNOMIDE? Děkuji.
Odpověď lékaře:
Dobrý den, je to velmi učinný lék, když je dobře indikován, zabere velmi pěkně a zlepší kvalitu života pacienta na dlouhou dobu. Hezký den

16. 12. 2020

Trpím napětím zánártních oblastí, večer těžko usínám, půjdu na operaci kolene s třetím stupněm artritidy, prosím nemůže být v pozadí všeho revmatoidní artritida, zvláště když jí trpěla mátka? Děkuji za radu.
Odpověď lékaře:
Dotaz byl zodpovězen. Hezký den.

16. 12. 2020

Trpím napětím zánártních oblastí, večer těžko usínám, půjdu na operaci kolene s třetím stupněm artritidy, prosím nemůže být v pozadí všeho revmatoidní artritida, zvláště když jí trpěla mátka? Děkuji za radu.
Odpověď lékaře:
Dobrý den, to opravdu nemohu na dálku vědět, to je dotaz na revmatologa, který by vás vyšetřil a udělal doplnkové vyšetření /laboratoční a rtg/. Hezký den.

11. 12. 2020

Dobrý den mám RF 61, minulý rok ještě pouze 4, CRP stabilně 10-12, EMP 40. Užívám Trexan 1x týdně. a doteď 2 měsíce Medrol. Všechny ostatní ukazatele IgA atd, mám zcela v normě. PAn doktor tvrdí, že moje nemoc nemá škatulku...co myslite? je to revmatoidní artritida, ale zvýšené mám jen to,co jsem popsala. Nekouřím, nepiji. RF61 je vysoké nebo mírně zvýšené? Všichni říkají, že po dobráni kortikoidu se bolesti vrátí? Někdo užívá kortikoidy celý život? vždy%t mají tunu vedlejších příznaků MOC Děkuji Lehovcová
Odpověď lékaře:
Dobrý den, ukazatel igA nesouvisí s revmatoidní arthritidou, ani revmatoidní faktor se již pro stanovení a aktivitu nemoci nepoužívá-je to zastaralé. Revma se stanovuje podle anti citrulinových protilátek (anti ccp), které jsou specifické - jakákoli hodnota nad nulu je RA. Kombinovaná léčba lék plus kortikoid je velmi učinná a nastoluje klidovou fázi nemoci, která může trvat roky a třeba desetiletí, je naším cílem. Pokud se dávky dobře nastaví, remise - klid nemoci-přijde. Kortikoidy v přiměřené dávce vůbec nemusí než.učinky přinést, pokud se to s nimi umí. Co u kortikoidu kontrolovat, aby neměl než ůčinky, se dozvíte zde: https://lupusinky.estranky.cz/clanky/lecba-lupusu/chytre-sestero-u-brani-kortikoidu.html