Možnosti léčby

Klasické léčebné postupy

Lokální léčba

Při lokální léčbě se léčivé přípravky aplikují pouze lokálně, přímo na postiženou kůži. Jedná se tedy o nejrůznější masti, gely, mléka a podobně. Lokální léčba se užívá především u méně závažných forem psoriázy. Její výhodou je minimální výskyt nežádoucích účinků, neboť účinné látky pronikají především do kůže, do celého organismu však jenom minimálně.

Přípravky užívané pro lokální léčbu lupénky rozdělujeme do následujících skupin podle obsahu konkrétní účinné látky:

 • Černouhelný dehet – je jedním z nejstarších prostředků užívaných v léčbě psoriázy. Zmírňuje zánět a svědění. Má jen minimum nežádoucích účinků, nevýhodou však je jeho charakteristický zápach a zanechávání skvrn na oděvu i na kůži. Používá se i ve formě šamponu pro léčbu lupénky ve vlasaté části hlavy.
 • Kortikosteroidy – steroidní léky mají obecně protizánětlivý účinek, který dokáže potlačit také nepříjemné projevy lupénky. Je možné volit různé přípravky podle síly účinku, od slabých až po velmi silné. Se sílou účinku se bohužel stupňují také nežádoucí účinky (ztenčení kůže, infekce), proto je třeba kortikosteroidy používat opatrně a jen po omezenou dobu.
 • Retinoidy – přípravky s obsahem retinoidů se často používají společně s kortikoidními mastmi. Retinoidy nesmí užívat těhotné ženy (Těhotenství), neboť tyto látky mohou poškozovat plod.
 • Antralin – zmírňuje zánět, je vhodný na rozsáhlá psoriatická ložiska. Na oblečení i pokožce zanechává skvrny.
 • Kalcipotrien – je vhodný k aplikaci na citlivá místa, jako jsou například oční víčka nebo oblast genitálu. Užívá se v kombinaci s dalšími přípravky nebo fototerapií.
 • Keratolytika a hydratační přípravky – keratolytika jsou látky, které změkčují šupiny kůže a usnadňují tak jejich odstranění. Důležitou roli hrají především při léčbě psoriázy ve kštici. Mezi nejznámější keratolytika patří kyselina salicylová a urea (močovina). Nejrůznější hydratační přípravky jsou vhodné k pravidelné péči o postiženou pokožku, zmírňují vysušení kůže a svědění.

Systémové léky

K systémové léčbě, tedy k lékům podávaným v tabletách či injekcích, je nutné sáhnout u závažnějších forem psoriázy. Protože účinná látka systémově podaného léku se dostane skrze krevní oběh do celého organismu, zvyšuje se oproti lokální léčbě riziko nežádoucích účinků.

Právě kvůli zmírnění nežádoucích účinků se systémové léky často kombinují nebo střídají. Pacienti, kteří systémovou léčbu užívají, musí také pravidelně podstupovat krevní a jaterní testy, aby se včas odhalilo případné poškození.

Nejčastější systémově podávané léky užívané při léčbě psoriázy:

 • Metotrexát – užívá se také při léčbě psoriatické artritidy. Stejně jako cyklosporin patří i metotrexát mezi imunosupresivní léky (léky potlačující činnost imunitního systému), proto má řadu nežádoucích účinků.
 • Cyklosporin – tento imunosupresivní lék má celou řadu závažných nežádoucích účinků. Je vyhrazen pro těžké formy psoriázy.
 • Retinoidy – systémově podávané retinoidy jsou účinné především při léčbě pustulózní a erytrodermické formy psoriázy. 

Biologická léčba

V takzvané biologické léčbě se užívají látky vyráběné genetickým inženýrstvím, které se blízce podobají přirozeným molekulám produkovaným v organismu. Tyto látky mají schopnost zastavit v určitém místě sled kroků, které vedou ke spuštění reakce imunitního systému a udržování chronického zánětu.

Účinné látky užívané v biologické léčbě účinkují konkrétně na určitý aspekt v imunitní odpovědi. Biologická léčba zasahuje do imunitních mechanismů cíleně. Tlumí zánět v časné fázi, tedy v situaci, kdy ještě není dostatečně nastartovaný, kůže se vyčistí a zůstává čistá.

Léčba dále zlepšuje výskyt a závažnost přidružených onemocnění, která jsou typická pro pacienty s psoriázou, např. metabolického syndromu, kardiovaskulárního onemocnění, zánětu kloubů, depresí, úzkostí, únavy atd. Vrací pacienta do normálního pracovního i společenského života.

Jsou vyhrazeny pacientům s těžkými formami lupénky, kteří splňují kritéria pro zahájení biologické léčby. V budoucnu se jejich použití určitě rozšíří na širší spektrum pacientů.

Fototerapie

Již dlouho je známo, že každodenní a přitom nepříliš dlouhé vystavení se slunečnímu záření zmírňuje příznaky psoriázy. Později se přišlo také na to, že za léčivé účinky slunečního záření je zodpovědná jeho krátkovlnná složka, záření ultrafialové. To se dále rozděluje na tři složky, UVA, UVB a UVC záření. K léčbě psoriázy se užívá UVB složka.

Existují dva typy UVB lamp, které emitují léčebně působící záření, širokopásmové a úzkopásmé. Pro zvýšení účinnosti fototerapie je možné současně aplikovat přípravky s retinoidy, dehtem nebo antralinem.

Fotochemoterapie neboli PUVA

Kombinace látky psoralenu a UVA složky ultrafialového záření se označuje jako PUVA. Při této metodě je pacient ozařován UVA zářením a zároveň užívá tablety psoralenu nebo tuto látku aplikuje lokálně. Přesný mechanismus, jakým PUVA potlačuje projevy psoriázy, není znám. Předpokládá se, že psoralen zvyšuje citlivost kůže k léčebným účinkům UVA záření.

Alternativní možnosti terapie

Kromě klasických léčebných postupů, které zahrnují lokální terapii, fotoléčbu a systémovou terapii, mohou u některých pacientů přinést pozitivní výsledky také následující alternativní léčebné metody. Jen velmi zřídka se tyto metody užívají samostatně, mohou však mít významný podpůrný efekt u mírnějších forem psoriázy.

Nejčastější alternativní metody a léčebné přípravky užívané při léčbě psoriázy:

 • Antibiotika – neužívají se při léčbě psoriázy běžně, avšak mohou mít příznivý efekt u některých specifických případů. To se týká především kapkovité formy psoriázy, která bývá vyvolána streptokokovou infekcí, nejčastěji krku a mandlí.
 • Klimatoterapie – celosvětově nejoblíbenější destinací pro pacienty s psoriázou je pravděpodobně oblast Mrtvého moře. Kombinace slané vody a slunného podnebí dokáže zmírnit příznaky psoriázy u mnoha pacientů. Svou roli jistě hraje i redukce stresu, který bývá popisován jako rizikový faktor pro vznik lupénky.
 • Dieta – redukční dieta u obézních pacientů může především zmírnit projevy inverzní psoriázy, která se s oblibou vyskytuje ve vlhkém prostředí mezi kožními záhyby. Při onemocnění lupénkou je třeba zvláště dbát na dostatečný příjem zinku, hořčíku a vápníku. Pozitivní vliv na imunitní systém, který se na vzniku psoriázy podílí, může mít rybí olej.
 • Psychoterapie – psychoterapeutické metody obecně mohou mít příznivý účinek jen u těch pacientů, kteří se s nimi ztotožňují. Využívají různé formy autosugesce, relaxačních technik a autogenního tréninku.

Revmatochirurgie

Revmatochirurgie přichází ke slovu u těch pacientů, kteří spolu s kožními příznaky psoriázy trpí také psoriatickou artritidou, chronickým zánětlivým postižením kloubů.

Psoriatickou artritidou je postiženo asi 10–15 % nemocných s psoriázou a tato choroba může po mnohaletém průběhu závažně zdeformovat klouby. V případě, že kloub již není kvůli rozsáhlým deformitám schopen své původní funkce, doporučí lékař jeho náhradu protézou (umělým kloubem).

Revmatochirurgie je obor, který se specializuje na operace a nahrazování kloubů postižených revmatickým onemocněním (revmatoidní artritida, psoriatická artritida). Běžně se provádějí náhrady kyčelního a kolenního kloubu, méně často se nahrazují také drobné klouby na ruce. Díky kloubní náhradě ustoupí bolesti a z velké části se navrátí původní funkce kloubu.

Vodoléčba a slunce

Přestože vodoléčba i působení slunečního záření mají v léčbě psoriázy funkci pouze podpůrnou, některým pacientům mohou přinést i značnou úlevu. Speciální vodoléčebné procedury nabízí většina lázní včetně těch specializovaných na léčbu lupénky a příbuzných onemocnění.

Mnoho pacientů s psoriázou uvádí výrazné zlepšení příznaků po delším pobytu u moře, kde se sčítá příznivý vliv slané vody a slunečního záření. Přehnané vystavování se slunečním paprskům však vhodné není, lepší je krátkodobé a pravidelné opalování mimo dobu největšího žáru.

Příznivého působení určitých vlnových délek slunečního záření pak využívá fotoléčba, případně chemofotoléčba.

Psychologie

Mezi rizikovými faktory, které mohou provokovat vznik lupénky nebo výrazně zhoršit její průběh, se často uvádí dlouhodobě působící psychický i fyzický stres. Ten může být zapříčiněn například úmrtím blízké osoby, pracovními nebo finančními obtížemi nebo partnerskou krizí.

Naopak delší pobyt v klidném prostředí oproštěném od všedních starostí dokáže průběh choroby zlepšit. To je také případ lázeňských pobytů (Lázně) nebo prázdninového pobytu u moře. Protože však většinou není možné prožít celý život v lázních či přímořském letovisku, je zvláště důležité naučit se s běžným stresem vyrovnat a patřičně jej zvládnout.

Zde je několik tipů na to, jak minimalizovat škodlivý vliv stresu na zdravotní stav:

 • Stres je nejprve potřeba pojmenovat. Naučte se rozpoznat situace a okolnosti, které vás stresují. Teprve potom jim budete moci doopravdy čelit.
 • Pokud je to možné, pokuste se navždy vyhnout situacím, které vás stresují nebo zhoršují příznaky vašeho onemocnění. Pokud to možné není, musíte tyto situace zapracovat do svého běžného života tak, aby vás co nejméně ovlivňovaly.
 • Největším stresovým faktorem v našich životech jsou mnohdy mezilidské vztahy. Nebojte se se svými nejbližšími mluvit o svých pocitech a potížích s nemocí. Obvykle vám poskytnou svou plnou podporu, nesmíte se však bát je o ni požádat.
 • Nebojte se vyzkoušet některou z relaxačních technik, které také mohou přinést pozitivní výsledky při léčbě psoriázy. Patří sem například autogenní trénink, jóga, autosugesce nebo meditace.
Inzerce: