Redakční rada

vydavatel: MeDitorial +

adresa:
Lékařský dům
Sokolská 31/490
120 26 Praha 2

vedoucí redaktor:
Mgr. Martina Dvořáková

redakční rada:
MUDr. Jiří Náhlovský
MUDr. Tomáš Šebek
MUDr. Jana Leskovská

odborná garance:

  • MUDr. Nina Benáková
    - dermatoalergologická ordinace NZZ a dermatovenerologická klinika 1. LF UK Praha
  • MUDr. Helena Dejmková
  • prim. MUDr. Marie Sedláčková
    - Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha Krč

 

Tyto webové stránky a informace zde uvedené jsou zaměřeny na problematiku revmatických onemocnění. Stránky jsou určeny k edukaci laické veřejnosti s možností využití konzultační poradny webu uLékaře.cz. Za obsah odpovídá výhradně redakce společnosti MeDitorial.

Inzerce: