Diagnostika lupénky

Definitivní diagnózu psoriázy neboli lupénky stanovuje kožní lékař, dermatolog. Pro správnou diagnózu je potřeba provést obvyklá základní vyšetření a v některých případech také některá vyšetření speciální, se kterými jste se možná ještě nesetkali. Anamnéza – během rozhovoru s pacientem se lékař vyptává na základní údaje o jeho chorobě. Kdy se objevily první příznaky, kde a jaký byl jejich charakter. Velmi důležitá je také rodinná anamnéza, tzn. informace o tom, zda psoriázou trpí také někdo z blízkých příbuzných pacienta.

Klinické vyšetření – diagnostika psoriázy může být někdy stanovena již z typických příznaků a průběhu choroby. Zkušený dermatolog (kožní lékař) zná charakteristický vzhled typických psoriatických ložisek. Teprve v komplikovanějších případech je nutné přistoupit k náročnějším vyšetřením.

Laboratorní vyšetření krve – pro diagnózu psoriázy nemají laboratorní testy velký význam. Provádějí se v průběhu léčby, zvláště pokud pacient užívá léky, které mohou mít závažné vedlejší účinky.

Kultivační vyšetření – prokáže přítomnost bakterií nebo kvasinek. Užívá se tehdy, je-li nutné odlišit psoriázu od kožních projevů způsobených infekcí.

Kožní biopsie – pokud není možné diagnostikovat psoriázu ze samotného vzhledu kůže a typického průběhu onemocnění, provádí se kožní biopsie. Lékař odebere malý kousek kůže, který se poté hodnotí pod mikroskopem.

Inzerce: