Příznaky onemocnění kloubu

Postižení kloubů při revmatoidní artritidě se typicky objeví u několika kloubů zároveň. Nemocné klouby bývají umístěné symetricky, to znamená, že postižení se zároveň projeví na stejných kloubech po obou stranách těla, například na levé i pravé ruce nebo noze.

Zpočátku jsou nejčastěji postiženy malé klouby na ruce, tedy klouby spojující prsty a záprstní kůstky a také klouby spojující první a druhý článek prstů. Klouby mezi druhým a třetím článkem kupodivu postiženy nebývají. Často bývá v počátečních stadiích postiženo také zápěstí a dále malé klouby na noze.

Spolu s postupem choroby se zánětlivý nitrokloubní proces může rozšířit po končetině směrem vzhůru, především na kloub kolenní a kyčelní. S již uvedenou výjimkou kloubů mezi druhým a třetím prstním článkem může být v průběhu nemoci postižen kterýkoli kloub lidského těla.

Kromě kloubů končetin se zánětlivý proces při revmatoidní artritidě s oblibou usazuje také v kloubech krční páteře, jiné úseky páteře tak často postiženy nebývají.

Nejčastější příznaky onemocnění na malých kloubech horní končetiny:

  • Zduření a otok v okolí kloubu.
  • Zvýšená teplota kloubu.
  • Bolestivost a citlivost na dotek.
  • Nepřirozená ztuhlost kloubu, převážně po ránu, která může přetrvávat i několik hodin.
  • Výpotek neboli zvýšené množství nitrokloubní tekutiny uvnitř kloubu.
  • Může se objevit také zánět šlach v okolí kloubu.
  • V průběhu onemocnění často dochází k deformitám kloubu a omezení jeho hybnosti.
  • Zpravidla se přidružuje i atrofie (tj. oslabování a zmenšování) drobných svalů na ruce.
  • Tím, jak kosti v deformovaných kloubech postupně rotují, dochází k nepřirozenému zakřivení prstů a ruka postupně ztrácí svoji funkčnost.
Postižení velkých kloubů, jako je například kloub ramenní nebo kyčelní, se v hlavních rysech neliší od postižení kloubů malých. Může na nich ale docházet ke specifickým poškozením, jako je nucené ohnutí ruky v loketním kloubu, těžko léčitelné výpotky v ramenním kloubu nebo nestabilní stoj v důsledku postižení kolenních kloubů.
Inzerce:
meduka_logo