Prognóza

Jak se bude choroba v budoucnosti u jednotlivých pacientů vyvíjet, nedokáže předem odhadnout ani zkušený lékař. Průběh nemoci je totiž velmi individuální, někdo reaguje na léčbu dobře, někdo hůře. V průměru však platí, že onemocnění revmatoidní artritidou zkracuje život pacientů zhruba o deset let.

I když je prognóza obecně nejistá, mají lékaři k dispozici některé rizikové faktory, jejichž přítomnost u pacienta napovídá, že průběh choroby v budoucnu může být závažnější. Tyto faktory jsou například:

  • Postižení několika kloubů zároveň špatně reagující na léčbu
  • Vysoká koncentrace některých látek v krvi, například ukazatelů zánětu
  • Postižení také jiných orgánů než pouze kloubů
  • Rychlá ztráta funkce u postižených kloubů
  • Přítomnost některých specifických dědičných antigenů
  • Nízké vzdělání a psychosociální problémy
Inzerce: