Farmakologická léčba

V léčbě revmatoidní artritidy máme k dispozici tři základní skupiny klasických léčiv. V poslední době se slibně rozvíjejí také možnosti moderní léčebné metody, takzvané biologické léčby.

Nesteroidní antirevmatika

– v léčbě revmatoidní artritidy mají pouze podpůrnou funkci. Přestože pacientům přinášejí dočasnou úlevu, neovlivňují dostatečně průběh nemoci a nezabraňují jejímu zhoršování. Při pravidelném užívání vysokých dávek těchto léků hrozí rozvoj žaludečního a dvanáctníkového vředu.

Léky modifikující nemoc

(tzv. DMARDs – z anglického disease modifying anti-rheumatic drugs)
– tato skupina obsahuje pestrou směsici léků, jejichž mechanismus účinku není dosud zcela jasný. Je však jisté, že všechny tyto léky příznivě ovlivňují příznaky nemoci a zpomalují její postup.

Mezi léky modifikující nemoc patří například přípravky používané proti malárii (takzvaná antimalarika), soli zlata, sulfasalazin, metotrexát nebo cyklofosfamid.

Kortikoidy

– je všeobecně známo, že kortikoidy dokážou oslabovat činnost imunitního systému, a tím tlumit zánětlivé procesy. Kortikoidy jsou krátkodobě velmi účinné, jejich účinek však bohužel přetrvává pouze po jistou dobu a dlouhodobé užívání velkých dávek vyvolává závažné nežádoucí účinky. Proto se kortikoidy užívají především krátkodobě v případech náhlého a výrazného horšení příznaků nemoci a v kombinaci s léky z jiných skupin.

Většinou se kortikoidy kombinují s léky ze skupiny DMARDs. V kombinaci se účinek obou léků pro pacienta výhodně sčítá a dávky kortikoidů mohou potom být minimální. Je možné je podávat také v injekční formě přímo do postiženého kloubu.

Biologická léčba

– v biologické léčbě se používají protilátky, cytokiny a inhibitory cytokinů, případně antagonisté receptorů. Biologická léčba přichází v léčbě revmatoidní artritidy ke slovu tehdy, kdy selhaly jiné přípravky, například metotrexát.

Protože je však biologická léčba teprve poměrně mladým oborem a její možnosti se intenzivně zkoumají, dá se očekávat, že její podíl na léčbě revmatoidní artritidy se bude do budoucna zvyšovat.

V biologické léčbě se používají přípravky, které se dokážou specificky navázat na látky způsobující a podporující zánět. Navázáním na prozánětlivé látky účinně sníží jejich působnost a zmírní průběh zánětu. Vrací pacienta do normálního pracovního i společenského života bez bolesti.
Inzerce: