Kdy a jak cvičit

Nejvhodnější je cvičit dvakrát denně, ráno a večer po teplé koupeli. Komplexní cvičební program by měl zahrnovat tři typy cvičebních sestav: posilování, sestavu pro udržení nebo zvýšení pohyblivosti a cvičení na posílení celkové kondice. Posilování může být prováděno s přiměřeně těžkými činkami nebo závažím na posilovacích strojích. Vhodné je také cvičení s gumovými pásy.
Cvičení pro zvýšení pohyblivosti spočívá především v protahování. Je důležité protáhnout každý kloub zvlášť v celém rozsahu jeho pohybu. Protahování by však nemělo být extrémní a silně bolestivé.
Cvičení pro udržení kondice by se mělo stát pravidelnou součástí vašeho denního režimu. Stačí krátká procházka, návštěva bazénu nebo chvilka jízdy na kole.

Neexistuje žádný ideální cvičební program vhodný pro každého, záleží na vašich časových možnostech a aktuální fyzické kondici. Přesto – aby cvičení vůbec mělo nějaký smysl – mělo by být protahovací a silové cvičení prováděno denně a cvičení pro udržení fyzické kondice alespoň 30 minut nejméně čtyři dny v týdnu.
Inzerce: