Příčiny onemocnění

Přestože ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc) sužuje lidstvo již odpradávna (první kosterní nálezy dokumentující tuto chorobu jsou známy z dob egyptských faraonů), své jméno získala až v roce 1893. Byla pojmenována po slavném ruském neurologovi Vladimiru Bechtěrevovi, nověji se také označuje jako ankylozující spondylitida.

Přesná příčina Bechtěrevovy nemoci zůstává stále nejasná. Již dlouho je však známa souvislost, která existuje mezi výskytem nemoci a přítomností antigenu HLA-B27. HLA antigeny jsou molekuly na povrchu buněk, podle kterých imunitní systém rozeznává vlastní buňky od cizích.

Nejrůznějších HLA antigenů existuje velké množství a antigen HLA-B27 se vyskytuje přibližně u 7 % obyvatel České republiky. U bechtěreviků jej lze prokázat až v 90 % případů. U osob s antigenem HLA-B27 je pravděpodobnost onemocnění až 300krát vyšší oproti osobám, které tento antigen nevlastní.

Přítomnost antigenu HLA-B27 však ještě neznamená, že budete ankylozující spondylitidou (Bechtěrevovou nemocí postiženi), jedná se pouze o zvýšené riziko.

Teorie zkřížené reakce

Samotná přítomnost antigenu HLA-B27 ankylozující spondylitidu (Bechtěrevovu nemoc) nezpůsobí. K jejímu vzniku jsou potřeba ještě další faktory, jejichž podstatu zatím neznáme. Víme však, že ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc) patří mezi takzvaná autoimunitní onemocnění, v zásadě je tedy způsobena chybnou reakcí imunitního systému, který útočí proti normálním vlastním buňkám.

Proč to imunitní systém dělá, vysvětluje například tzv. teorie zkřížené reakce. Přestože tato teorie nebyla dosud potvrzena, přijímá se jako zatím nejlepší vysvětlení vzniku autoimunitní reakce a následně ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy choroby).

Podle teorie zkřížené reakce vzniká ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc) tehdy, když je organismus člověka vlastnícího antigen HLA-B27 napaden bakterií, která má na svém povrchu antigen blízce podobný právě antigenu HLA-B27. Setkání s bakterií vyvolá reakci imunitního systému, ten proti danému antigenu vytvoří protilátky a bakterii zneškodní.

Bohužel protože imunitní systém je nyní aktivován proti všem strukturám blízce podobným antigenu HLA-B27, začne napadat také ostatní buňky, které tento antigen mají na svém povrchu. Byť by to byly i zdravé normální buňky jeho vlastního organismu.

Inzerce: