Vyšetření a diagnostika

Diagnostika Bechtěrevovy choroby není snadná a může nějakou dobu trvat, než se definitivně potvrdí jako příčina vašich obtíží. Nebuďte proto zklamaní, pokud vám lékař okamžitě nesdělí diagnózu, ale bude vás nejdříve pečlivě vyšetřovat (Odborná vyšetření) a posílat na posouzení také k dalším specialistům.

Může trvat i několik měsíců, než se s definitivní platností potvrdí, že jde právě o Bechtěrevovu chorobu. Návštěva lékaře zahrnuje nejprve odebrání anamnézy, kdy budete muset zodpovědět podrobné otázky o svém zdravotním stavu a současných obtížích. Lékař se vás pravděpodobně zeptá, kdy vaše potíže začaly a jaký měly průběh až do současné chvíle. Bude chtít znát léky, které případně užíváte, a také všechny závažnější choroby, které se kdy vyskytly u vašich blízkých příbuzných.

Při celkovém vyšetření se lékař zaměří především na vaši páteř, zhodnotí její pohyblivost, ale také pohyblivost velkých kloubů (kyčle, ramena). Pátrá po dalších projevech nemoci, vyšetří proto i srdce, plíce a oči.

Velmi důležitý je rovněž odběr krve a zhodnocení laboratorních výsledků – průkaz rizikového antigenu HLA-B27 a posouzení celkové zánětlivé aktivity v organismu (podle počtu bílých krvinek, koncentrace C-reaktivního proteinu v krvi apod.).
Pokud bude jako příčina vašich obtíží skutečně diagnostikována Bechtěrevova nemoc, vaše návštěvy u lékaře rozhodně neskončily. Lékař stanoví léčbu, jejíž účinnost bude pravidelně kontrolovat. Na prohlídkách bude také posuzovat rozvoj nemoci a podle něj případně upraví vaši léčbu.

Vždy bude součástí vyšetření zevrubné posouzení změn na páteři a kloubech, budete docházet na odběry krve a také na rentgen. Podle rentgenových snímků páteře, případně kloubů, může lékař přesněji určit, zda a s jakou rychlostí onemocnění postupuje a nakolik je ve vašem případě účinná zvolená léčba.

Specialisté

V rámci diagnostiky i léčby ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy nemoci) se můžete dostat do péče rozličných specializovaných medicínských oborů. Nejčastěji však pravděpodobně přijdete do styku se svým praktickým lékařem, dále revmatologem, ortopedem a neurologem. Poměrně časté jsou zánětlivé oční komplikace, které léčí a pravidelně sleduje oční lékař (oftalmolog).

Praktický lékař bude vaší první instancí při řešení běžných potíží, které mohou nebo nemusí souviset s vaším základním onemocněním. Vždy by však měl být podrobně informován o průběhu nemoci i o léčbě, kterou momentálně užíváte.

Revmatolog se specializuje na interní (vnitřní, systémová) onemocnění, která postihují především pohybový aparát (klouby, kosti, svaly, šlachy). Právě revmatolog povede vaši léčbu a bude koordinovat další případná vyšetření u ostatních specialistů.

Vaše aktivní spolupráce s revmatologem je velmi podstatná, nebojte se vždy zeptat na případné nejasnosti nebo upozornit na změny ve vašem zdravotním stavu. Pokud trpíte jinými chorobami (diabetes, vysoký krevní tlak apod.), měl by o nich být váš revmatolog také podrobně informován.

Oftalmolog neboli oční lékař je pro vás důležitý především z hlediska časté komplikace Bechtěrevovy choroby, takzvané iridocyklitidy. Jedná se o zánět duhovky a řasnatého tělíska v přední části oka, který se projevuje bolestí oka a světloplachostí.

V případě těchto příznaků neváhejte očního lékaře ihned navštívit, měli byste také absolvovat pravidelné oční prohlídky v intervalech, které určí váš lékař.

Ortoped je specialista na léčbu pohybového aparátu (často chirurgickou), se kterým budete spolupracovat například v případě chirurgického řešení vašich obtíží.

Protože každé postižení páteře znamená potenciální ohrožení pro míchu a míšní nervy, může být v některých případech důležité také vyšetření neurologem nebo jeho stanovisko.

Inzerce: