Pomoc v okolí

Velký přínos v léčbě i další pomoc pro váš život s Bechtěrevovou nemocí představují tzv. kluby bechtěreviků – organizace sdružující pacienty postižené touto nemocí.

Kluby se zaměřují na pomoc v řešení specifických společenských i osobních problémů spojených s Bechtěrevovou nemocí. Poskytují pomoc pacientům i nejbližším rodinným příslušníkům, zprostředkovávají právní poradnu, organizují rekondiční pobyty atd.

K nejznámějším patří Klub bechtěreviků v Praze.

Adresa: Klub bechtěreviků, Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8
E-mail: klub.bechtereviku@seznam.cz

K pravidelným činnostem Klubu bechtěreviků v Praze patří vydávání čtvrtletního periodika Bechtěrevik, poskytujícího informace o nejrůznějších společenských úlevách a pomoci, technikách cvičení, články o Bechtěrevově nemoci a aktuální informace z regionů.

Krajské organizace klubu pořádají v jednotlivých krajích nejrůznější akce, cvičení, rekondiční a lázeňské pobyty. Členem Klubu bechtěreviků se může stát nejen pacient s Bechtěrevovou nemocí, ale i jeho rodinní příslušníci a přátelé.

Pomoc těchto organizací není alternativou k odborné léčbě. Kluby bechtěreviků poskytují podporu v oblastech, kam odborná lékařská pomoc nesahá, a napomáhají při dodržování odborných doporučení. Osvědčuje se zejména možnost konzultace osobních problémů a obav s podobně postiženými lidmi, což je hlavním a nejpodstatnějším cílem těchto sdružení.

Kromě pražské centrály má Klub bechtěreviků také další pobočky v těchto krajích:

  • Vysočina
  • Moravskoslezský
  • Olomoucký
  • Jihomoravský
  • Zlínský
  • Pardubický
  • Plzeňský
  • Karlovarský
  • Královéhradecký
Inzerce: