Specialisté

V rámci diagnostiky i léčby Bechtěrevovy nemoci se můžete dostat do péče rozličných specializovaných medicínských oborů. Nejčastěji však pravděpodobně přijdete do styku se svým praktickým lékařem, dále revmatologem, ortopedem a neurologem. Poměrně časté jsou zánětlivé oční komplikace, které léčí a pravidelně sleduje oční lékař (oftalmolog).

Praktický lékař bude vaší první instancí při řešení běžných potíží, které mohou nebo nemusí souviset s vaším základním onemocněním. Vždy by však měl být podrobně informován o průběhu nemoci i o léčbě, kterou momentálně užíváte.

Revmatolog se specializuje na interní (vnitřní, systémová) onemocnění, která postihují především pohybový aparát (klouby, kosti, svaly, šlachy). Právě revmatolog povede vaši léčbu a bude koordinovat další případná vyšetření u ostatních specialistů.

Vaše aktivní spolupráce s revmatologem je velmi podstatná, nebojte se vždy zeptat na případné nejasnosti nebo upozornit na změny ve vašem zdravotním stavu. Pokud trpíte jinými chorobami (diabetes, vysoký krevní tlak apod.), měl by o nich být váš revmatolog také podrobně informován.

Oftalmolog neboli oční lékař je pro vás důležitý především z hlediska časté komplikace Bechtěrevovy choroby, takzvané iridocyklitidy. Jedná se o zánět duhovky a řasnatého tělíska v přední části oka, který se projevuje bolestí oka a světloplachostí.

V případě těchto příznaků neváhejte očního lékaře ihned navštívit, měli byste také absolvovat pravidelné oční prohlídky v intervalech, které určí váš lékař.

Ortoped je specialista na léčbu pohybového aparátu (často chirurgickou), se kterým budete spolupracovat například v případě chirurgického řešení vašich obtíží.

Protože každé postižení páteře znamená potenciální ohrožení pro míchu a míšní nervy, může být v některých případech důležité také vyšetření neurologem nebo jeho stanovisko.
Inzerce: