Závažnost onemocnění

Přestože revmatoidní artritida jistě je závažné onemocnění, nemusí pro každého nutně znamenat vážné zhoršení zdravotního stavu a neradostné vyhlídky do života. Průběh i závažnost revmatoidní artritidy jsou totiž u každého pacienta jiné.

Nejčastější postižení, ke kterým dochází v průběhu onemocnění u většiny pacientů:

  • Omezená možnost vykonávat každodenní aktivity.
  • Pracovní neschopnost. Uvádí se, že po pěti letech trvání nemoci průměrně 33 % pacientů není schopno práce.
  • Omezení hybnosti v jednotlivých kloubech vedoucí až k invaliditě. Podle výsledků odborných studií se po deseti letech trvání onemocnění přibližně u jedné poloviny pacientů vyskytuje závažné funkční postižení jednotlivých kloubů.
  • Revmatoidní artritida rovněž u mnoha pacientů zkracuje délku dožití. V průměru se pacienti s tímto onemocněním dožívají o deset let nižšího věku než ostatní populace.
Inzerce: