Poradna Bechtěrevova nemoc

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
20. 9. 2020

zdravím-již-3rokem-mám-diagnostikovaného-bechtereva-bohužel-jediná-revmatoložka-v-chrudimi-která-byla-ochotná-mě-léčit-nemá-moc-zájem-o-pacienty-biologická-léčba-je-v-pardubickém-kraji-nedostupná-prosím-o-radu-jak-postupovat-děkuji-nashledanou
Odpověď lékaře:
Vážená paní, v Pardubicích je revmatologem Dr Dvořák, poraďte se s ním, stanoví, zda jste vhodná pro bioloigickou léčbu a doporučí Vám, kam máte jít. S pozdravem

8. 9. 2020

Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Pocházím z Děčína. Pokud nelze včasnější termín, přijímám na 03.11.2020 v 9 hod. Dokumentaci mám připravenou, mohu zaslat okamžitě. Samozřejmě dovezu s sebou. Děkuji Vám.
Odpověď lékaře:
Odpověď byla již odeslána.

8. 9. 2020

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Po velkých zdravotních problémech a po celkovém vyšetření mi byl zjištěn tento závěr: MB st. IV, HLA B 27 asociován, humor aktivní. Veškeré zprávy mohu poslat. Rád bych se k Vám objednal do poradny, pokud by to bylo možné. Prosím o jakoukoliv odpověď. Moc děkuji.
Odpověď lékaře:
Vážený pane,nevím, odkud přesně jste. Samozřejmě Vám termín na vyšetření mohu dát, ale pokud jste z větší dálky , půjde o tzv second opinion, kontrola Vašeho stavu, protože intenzivní léčba vyžaduje návštěvy co 3 měsíce a to je z velké dálky složité. První volný termín mám 3.11.v 9,00, revmatol. klinika Thomayerova nemocnice, A2 přízemí. Dokumenty prosím s sebou. včetně popisů RTG nebo MR snímků. S pozdravem

2. 9. 2020

Dobrý den, moc děkuji za promptní odpověď. Je možné Vás ještě poprosit o doporučení na nějakého šikovného dětského revmatologa (nejlépe v Praze nebo Liberci, ale je to jedno)? Předem moc děkuji. S pozdravem.
Odpověď lékaře:
odpověď již byla odeslána.

2. 9. 2020

Dobrý den, moc děkuji za promptní odpověď. Je možné Vás ještě poprosit o doporučení na nějakého šikovného dětského revmatologa (nejlépe v Praze nebo Liberci, ale je to jedno)? Předem moc děkuji. S pozdravem,
Odpověď lékaře:
Vážený pane, dětské v Liberci bohužel neznám, nejlépe by Vám poradila Vaše dětská lékařka. V Praze nejlépe se obraťte na dětské revmatology na Dětské klinice VFN Praha, Ke Karlovu... S pozdravem