Poradna Bechtěrevova nemoc

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Problém s revmatoložkou

22. 12. 2021

mám problém s paní doktorkou revmatoložkou. Je na mě dost zlá mluví se mnou dost špatně a říká že my jako já si všechno vybrečíte. tak jsem přestal chodit k ní í když mám biologickou léčbu, prosím ó pomoc. děkuji
Odpověď lékaře:
Vážený pane, Nepíšete, jakou máte diagnozu, ale to, že máte biologickou léčbu. Asi Vám funguje. Pokud k lékařce nebudete chodit, další dávky nedostanete a Váš stav se zhorší. Takže máte dvě možností : buď se s paní doktorkou nějak srovnáte a situaci zvládnete , nebo máte možnost hledat jiného revmatologa, u kterého ale možná nebudete mít takové možnosti biologické léčby. Sám si vyberte. S pozdravem

Dědičnost Bechtěrevovy choroby

17. 12. 2021

Dobrý den, mám přítele který má Bechterevovu nemoc, užívá biologickou léčbu. Ptám se, jak vysoké % pravdepodobnosti je, že by to měl i náš potomek? Způsobuje biolog. Léčba neplodnost? S bývalou přítelkyni se o dítě snažili několik let, měli několik IVF cyklů, neúspěšně. Může to spolu souviset? Navíc, je pořád unavený, jako by nemocny, kouří a pije i alkohol, i když naleham, ať toho nechá. Ma i toto vliv prosim na samotnou nemoc i léčbu a i plodnost? Do toho trpí schizoidnimi stavy. Děkuji za Vaši odpověď. Přeji hezký den.
Odpověď lékaře:
Vážená paní, Bechtěrevova nemoc sama plodnost neovlivňuje, naopak kouření a alkohol a další okolní toxické látky ano. V oblasti biologické léčby u mužů není příliš mnoho dat, ale ta, která máme, ukazují že na plodnost by vliv mít neměla. Nicméně existuje biologická léčba, která na B. Ch. funguje, a může se užívat i během těhotenství u žen, takže tuto by v případě Vašeho partnera bylo možno použít. Ale v každém případě by měl zanechat kouření a alkoholu, neb tyto faktory na plodnost působí mnohem více. Co se týče dědičnosti, přímí příbuzní Bechtěrevika jsou v 16x větším riziku, že onemocnění, než běžná populace. Souvisí to s genetickou dispozicí. Každý člověk má v genomu dvě alely HLA B. Jednou z nich je u Vašeho partnera HLA B 27, takže dítě má 50% pravděpodonost, že ji podědí. Ale neznamená to, že dítě bude nemocné. Jen bude mít určitou dispozici k nemoci typu takzvané spondartritidy. S pozdravem

Roztroušená skleroza

15. 12. 2021

Dobrý den,ráda bych se zeptala,zda může mamka biologickou léčbu když má roztroušenou sklerózu, Bechtěrev ji dělá dost problémy,stává se s ní ležák a trpí velkými bolestmi. Moc děkuji za odpověď
Odpověď lékaře:
Vážená paní, toto není otázka jednoduchá. Je třeba vědět, jak je roztroušená skleroza léčena a je rozhodně třeba,a by se neurolog a revmatolog domluvili na dalším postupu. Také je otázka, zda příčinou toho, že je maminka ležák, není právě roztroušená skleroza. Tento stav není řešitelný po internetu. S pozdravem

Bechtěrev a zamlklé těhotenství

14. 12. 2021

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je možné, aby bechterev /autoimunitní onemocnění /bylo příčinou zamlklého tehotenstvi. Děkuji Dolečková
Odpověď lékaře:
Vážená paní, ve všeobecné rovině je autoimuntiní onemocnění charakterizováno autoprotilátkami proti vlastním antigenům a toto onemocnění může být příčinou zamlklého těhotenství. Bechtěrevova nemoc však přímo do této kategorie nespadá, protože neprokazujeme žádné autoprotilátky, a tak tato nemoc na graviditu jako takovou vliv nemá- a tímpádem pravděpodobně nemůže být příčinou zamlklé gravidity. S pozdravem

Kontraindikace očkování

7. 12. 2021

Dobrý den, mám Běchtěreva 2 . stupně, nemám ani jednu dávku očkování proti COVIDU, stát mi chce očkování nařídit povinně protože pracuji v sociálních službách, mám z toho velké obavy, protože jsem byl před měsícem na tetanovku a skoro týden mi rychle bušelo srdce a špatně se mi dýchalo a v levé části těla, kde byla aplikována vakcína byla zvýšená ztuhlost a zánětlivost(asi 4 týdny). Je to dostatečná kontraindikace k očkování, kdo by mi měl vystavit potvrzení (revmatolog nebo obvodní lékař)? Zdá se mi, že by mohly převážit negativa nad přínosy vakcíny proti COVIDU.Předem děkuji za odpověď.
Odpověď lékaře:
Vážený pane, diagnoza Bechtěrevovy choroby rozhodně není kontraindikací k očkování. Pacienti s touto chorobou nemají porušenou imunitu a tak je pro ně očkování bezpečné. S pozdravem

Inzerce:
meduka_logo