Poradna Bechtěrevova nemoc

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO 27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárně naučných webů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetně soutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje zvláštní kategorie, konkrétně pak o mém zdravotním stavu, a to za účelem vypracování odpovědi odborníka v rámci internetových poraden, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se mého zdravotního stavu, zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům, kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na pověřenou osobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz​ nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.Pavel 19. 10. 2019

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat - zda při pravidelném cvičení se přesto může zhoršovat Bechtěrevova nemoc, jaké příznaky jsou při 5.stupni této nemoci a zda toto onemocnění může ovlivnit délku života. Děkuji. Pavel Spies
Odpověď lékaře:
Vážený pane, Bechtěrevova nemoc může mít velmi mírný, ale také velmi rychlý průběh a progrese nemoci souvisí především s vysokým CRP jako základním parametrem zánětu. Cvičení sice může zpomalit průběh " kostnatění" páteře, ale žádná ze současných metod progresi nemoci neumí zcela zastavit, a to bohužel ani biologická léčba, ani cvičení. 5 stadium nemoci nemusí znamenat konečné stadium, znamená to, že je také již positžena krční páteř- stadia jsou tradičně určována podle postižení různých partií páteře syndesmofyty. I. stadium : suspektní sakroileitida, II stadium definitivní RTG prokázaná sakorileitida, III stadium postižení bederní páteře, IV stadium: postižení hrudní páteře a V stadium postižení krční páteře. U některých osob však je postižena nejdříve krční páteř a další části mohu být relativně ušetřeny, takže stupeň nemoci charakterizuje partie postižení, ale nevyjadřuje tíži nemoci. Proto ani neurčuje prognózu, i když při klasickém postižení, kde nemoc pokračuje od kříže nahoru jde o poslední a pokročilé stadium nemoci. Prognoza délky života závisí na několika faktorech: na postižení dalších orgánů- především srdce s aortou, ledvin, plic, dále na stupni ztuhnutí hrudní páteře a omezení pohybů hrudníku při dýchání , a na positžení dalších kloubl jako kyčlí apod. Negativním prognostickým faktorem je trvale vysoké CRP, zde je prokázáno kratší dožití pacienta.

Alena 10. 10. 2019

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké jsou možnosti v usilování o biologickou léčbu (Bechtěrev)? Děkuji.
Odpověď lékaře:
Kriteria biologické léčby jsou : vysoká zánětlivá aktivita s CRP pravidelně vyšší jak 10, neefektivita nejméně dvou nesteroidních antirevmatik v plné dávce nejméně 2 měsíce a názor zkušeného revmatologa, že tato léčba je pro Vás vhodná.

Tomáš 5. 10. 2019

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je vhodná léčba sulfasalazin plus aulin, když mám nízké Srp, otoky žádné nemám ale bolesti jsou stejné jak před praskama. Jim je asi 4 měsíce. Nedávno změna aulinu za doretu.
Odpověď lékaře:
Vážený pane, nízké CRP znamená, že parametry zánětu jsou malé. Příčina bolestí tedy může být i jiná než zánět. zkuste požádat o vyšetření rehabilitačním lékařem a rehabilitace , ty bývají ve zvládáné bolestí někdy velmi úspěšné. Jinak terapie léky je nastavena dobře. S pozdravem MS

Drahomíra Bočková 16. 9. 2019

Dobrý den, mám diagnostikováno Bechtěrev 4.stupně,v begrech již srostlé. Cvičím a vždy po cvičení urputné bolesti v místech kde již je tyč. Mohu se zeptat, je to špatným cvičením a nebo to prostě tak je?
Odpověď lékaře:
Vážený pane, v místě srůstu by měla bolest polevit, ale jistě to není vždy.Pokud to po cvičení bolí, pak to cvičení nebylo správně, naopak u Vaší choroby by cvičení mělo ulevovat. Konzultujte prosím rehabilitační pracovníky a upravte metody cvičení, tak to být nemá. S pozdravem MS

M. Daňková 27. 8. 2019

Dobrý den paní doktorko, v rodině máme bechtěreva, jak můj otec,jeho otec, dědečkova sestra, její dcera i syn. Já se nechala vyšetřit v 18ti letech, poslali mě tam preventivně rodiče. Nemám od tam zprávu bohužel, ale pamatuji si že výsledky byly pozitivní na B27, ale že doktor tehdy řekl že jej nemám aktivní, což se může údajně během života změnit. Je mi 33let,rádi bychom s mužem založili rodinu, ale mám obavu, že nemoc přenesu na miminko. můj strýc je úplně shrbený od mládí, nerada bych takovou budoucnost předala svému dítěti. Také by mě zajímalo, zda například těhotenství nebo porod nemůže přispět k propuknutí nemoci a zda můžu rodit normálně. Děkuji mnohokrát.
Odpověď lékaře:
Vážená paní, každý máme dvě alely skupiny B v dědičném systému. Čistě teoreticky má Vaše budoucí miminko 50% šanci, že podědí alelu B 27 po Vás. Ale nezoufejte, Vy sama nejste nemocná a lidí, kteří nosí alelu B 27 je v naší populaci asi 9%, zatímco nějak nemocných lidí s alelou B 27 je asi max. do 1%. TO jest, ne každý nositel této dědičné informace onemocní. Na druhou stranu nemohu zastírat , že tam, kde v rodině tato nemoc je, má další potomek přece jen větší pravděpodobnost než v rodinách, kde není nemocen nikdo. Ale dnes není toto zánětlivé onemocnění takovou zátěží jako dříve, máme nové moderní způsoby biologické léčby a navíc, u žen tato nemoc probíhá většinou mnohem pomaleji a mírněji než u mužů. Pokud Vy zatím obtíže nemáte, tak můžete otěhotnět a rodit normálně, a není evidence o tom, že by těhotenství přispělo ke vzniku této choroby u Vás.S pozdravem MS