Poradna Bechtěrevova nemoc

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
16. 6. 2021

Dobrý den, chtěl bych se zeptat k souvislosti antigenu hla-b27 a složení covid 19, zda tento virus může rozvinout tuto chorobu, zda nese podobně antigeny tomuto antigenu? Bohužel se toho nemohu nikde dočíst a vím, že nemoc může propuknout z infekci. Děkuji moc za odpověď
Odpověď lékaře:
Vážený pane, Co způsobuje vznik B. Ch. není jasné. Nejvíce se spekuluje o efektu bakteriálních infektů na osoby s vrozeným antigenem HLA B 27. Hovořím o bakteriálních infektech, virové infekty v této spekulaci nehrají významnější roli. Proto si myslím, že virová infekce, včetně covidového infektu, by neměl mít vliv na vznik Bechtěrevovy choroby. S pozdravem¨ MS

9. 6. 2021

Dobrý den chci se zeptat jestli se můžu u bechtěrove nemocí člověk časem zůstat na vozíku. Děkuji
Odpověď lékaře:
Milá slečno/ paní, dnešní metody léčby bechtěrevovy nemoci jsou natolik pokročilé, že větší část pacientů je dokonce schopná pracovat. V posuzování schopností je důležité, zda nemoc postihne jen páteř či zda postihne i jiné klouby např kyčle,které je potom nutné operovat a vyměnit za umělé. Při výrazném postižení kyčlí dříve lidé neměli možnost takové operace a pak zůstali na vozíku. Nicméně předpokládám, že na vozíku dnes nezůstane skoro nikdo.

20. 5. 2021

Dobrý den,mám dotaz. Trpím Bechtěrevovou chorobou v pokročilém stádiu. Chtěl bych se zeptat na co mám nárok např-rehabilitace ,lážně a jiné. Předem děkuji za odpověď S pozdravem
Odpověď lékaře:
Dotaz čeká na odpověď

18. 5. 2021

Dobrý den co musím splňovat aby mi lékař doporučil biologickou léčbu? Děkuji
Odpověď lékaře:
Vážený pane, musíte mít lékařsky ověřenou vysokou zánětlivou aktivitu nemoci v krevních testech a musíte mít vysokou škálu bolesti přes 2x2 měsíce užívanou plnou dávku dvou nesteroidních antirevmatik. přesné podmínky však by měl znát Váš revmatolog a probrat je s Vámi.... S pozdravem MS

13. 5. 2021

Chci se zeptat zda je vhodná léčba na Bechtěrevovu chorobu pomocí pijavic. Aplikují si je na bederní část opakovaně od loňského léta. Po 7 letech ranních bolestí se konečně i vyspím a od té doby jsem nevzal nic na bolest. Né že by mne to vyléčilo, ale bolest a s tím spojené problémy jsou minimálně o 70% menší. Zajímá mne zda toto mohu používat jako léčbu dlouhodobě?
Odpověď lékaře:
Vážený pane, nevím, jaké máte stadium nemoci ani jakou máte zánětlivou aktivitu v krevních testech. Ani nejsem odborník na alternativní medicínu, mezi kterou léčbu pijavicemi počítáme. Ale pokud Vám tato metoda dělá dobře a lékař Vám jiné léčení nedoporučil, a nemá další nežádoucí efekty, proč ji neaplikovat ?