Novinky

Pro jaké pacienty s Bechtěrevovou chorobou je určena cílená biologická léčba?

Pro jaké pacienty s Bechtěrevovou chorobou je určena cílená biologická léčba?

Bechtěrevova choroba neboli ankylozující spondylitida je závažné a svými projevy život omezující chronické autoimunitní onemocnění revmatoidního charakteru. Průlom v terapii jejích těžkých forem přineslo až zavedení cílené biologické léčby. Ačkoli ani s využitím těchto moderních léčiv není možné Bechtěrevovu chorobu zcela vyléčit, jejich vliv na kvalitu života pacientů je obrovský a umožňuje jim návrat k plnohodnotnému životu.

Cílená biologická léčba není v případě Bechtěrevovy choroby určena pro všechny pacienty. Při zahájení terapie tohoto onemocnění je prvním krokem předepsání tzv. konvenční léčby, čímž obvykle rozumíme podávání nesteroidních antirevmatik (NSA), tedy léků potlačujících zánět a bolest. V kombinaci s odborně vedenou rehabilitací a pravidelným domácím cvičením je tato terapie v řadě případů dostačující. Zejména v případě periferních forem Bechtěrevovy choroby jsou využívány i tzv. chorobu modifikující antirevmatické léky (DMARDs).

Pacienti se během terapie tohoto onemocnění mohou také setkat s imunosupresivy, která potlačují nežádoucí reakci imunitního systému zaměřenou na tkáně vlastního těla. V některých případech musí být přistoupeno i k chirurgické léčbě, která spočívá v náhradě postižených kloubů nebo v korekci páteře. Cílená léčba může být s ohledem na pravidla její úhrady zahájena až v případě, že výše jmenované možnosti léčby selhaly a aktivita nemoci je stále vysoká.

Kdy je možné zahájit cílenou biologickou léčbu?

Terapie cílenými biologickými přípravky je v případě Bechtěrevovy choroby zahajována podle jasně definovaných kritérií. Prvním z logických požadavků na zahájení této léčby je definitivní potvrzení diagnózy Bechtěrevovy choroby. Splnění tohoto požadavku není vždy tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Konečné potvrzení této diagnózy ovšem v mnoha případech trvá měsíce i roky. Na vině je mimo jiné vleklý nástup onemocnění s nejasnými projevy.

Dále pro všechny používané cílené léky platí, že jsou určeny pro pacienty, kteří trpí závažnou aktivní formou Bechtěrevovy choroby s vážnými axiálními (postižení zad a velkých kloubů) symptomy, u kterých byly prokázány zvýšené hladiny markerů poukazujících na zánětlivou aktivitu v organismu (např. CRP neboli C-reaktivní protein). Zároveň u nich konvenční léčba tzv. nezabrala.

K hodnocení závažnosti choroby jsou obvykle využívána kritéria BASDAI, jejichž podrobnější popis je možné nalézt například na následující webové stránce.

Nemoc nemusí potvrdit rentgen

Pomocí těchto kritérií odborníci následně hodnotí i účinnost použité terapie. Je samozřejmé, že biologická léčba nemůže být zahájena v případě, že existují závažné kontraindikace (např. latentní tuberkulóza či nádorová onemocnění apod.).

Důležitou změnou v indikaci cílené léčby je skutečnost, že onemocnění již nemusí být nutně potvrzeno pomocí rentgenového obrazu tak, jak tomu bylo dříve. Důvodem je fakt, že v brzkých stadiích choroby není možné tímto způsobem postižení identifikovat. Z toho plyne, že léčba může být zahájena již v relativně časných stadiích nemoci.

Pokud se pacient s Bechtěrevovou chorobou začne léčit cílenými léčivy, je nutné tuto terapii užívat dlouhodobě. Je totiž potvrzeno, že po přerušení léčby dochází u drtivé většiny nemocných k návratu choroby v plné síle a závažnosti.

Jaké cílené léky jsou k dispozici?

Vzhledem k autoimunitnímu charakteru tohoto onemocnění je aktuálně dostupná biologická léčba cílena na dva působky, které jsou schopny podporovat zánět v těle pacienta. Účinné látky obsažené v podávaných lécích (obvykle se jedná o monoklonální protilátky) blokují zánětlivou aktivitu těchto dvou látek.

Hlavním centrem, které se v České republice zabývá léčbou revmatických onemocnění, je Revmatologický ústav. Zároveň jsou po celé České republice pro pacienty dostupná revmatologická centra. Konkrétní seznam těchto center je uveden například zde

Velkou výhodou biologické léčby je její cílený účinek a s tím související i menší rozsah nežádoucích účinků, než s jakým se můžeme setkat u necílených, systémově působících léků. Nevýhodou samozřejmě zůstává stále poměrně vysoká cena, pohybující se v řádech statisíců na jednoho pacienta za rok. Vzhledem k účinnosti této léčby, která výrazně napomáhá návratu pacienta do standardního životního režimu včetně zařazení do pracovního procesu, je však i takto drahá terapie přínosem jak pro samotného pacienta, tak pro zdravotní systém.

(eub)

Zdroj:

https://attra.registry.cz/res/file/attra/analyzy/attra-as-20160401.pdf

https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/centra-pro-biologickou-lecbu/

http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2019/3-2019/Sekukinumab-v-lecbe-ankylozujici-spondylitidy/e-2Fq-2Ln-2LL.magarticle.aspx

https://www.revma-online.cz/storage/fm/Biologick%C3%A1%20l%C3%A9%C4%8Dba%20non%20radiografick%C3%BDch%20axi%C3%A1ln%C3%ADch%20spondyloartrit%C3%ADd.pdf

https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2018/02/05.pdf

https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/05/bechterevova-choroba-ucinna-lecba-uz-existuje-vsechny-pacienty-potreba-prijit-vcas/

https://www.tribune.cz/komentare/doba-od-priznaku-do-diagnozy-bechterevovy-nemoci-je-prilis-dlouha/

https://www.revma.cz/

http://bechterev.eu/basfi-2.html

Hodnocení článku:
(215 hodnocení - 3,1 z 5)

Další doporučené články

Závislost na opalování může i zabít

Závislost na opalování může i zabít

Podle studie zveřejněné v časopise Journal of American Academy of Dermatology přibližně 20 procent z žen mezi 18 až 29 roky věku navštěvuje solária. Dermatologové na Loyola University věří, že závislost na opalování je legitimní zdravotní problém. Seznamte se s tanorexií.
26. 7. 2010 Bechtěrevova nemoc
Ženy mají častěji bolestivou formu bechtěreva bez rentgenových projevů

Ženy mají častěji bolestivou formu bechtěreva bez rentgenových projevů

Je to zhruba 10 let, kdy se revmatologové v důsledku nových mezinárodních klasifikačních kritérií začali na ankylozující spondylitidu (Bechtěrevovu nemoc) dívat jinou optikou. Nově se diagnostika této choroby neopírá pouze o známky postižení na rentgenových snímcích, ale také o jiné parametry. Co dalšího se za poslední dobu změnilo v diagnostice a léčbě Bechtěrevovy choroby? Jaké faktory nejvíce ovlivňují, zda dojde k rozvoji těžké formy nemoci? Na tyto i mnohé další otázky odpovídal revmatolog prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., z FN v Olomouci.
11. 7. 2020 Bechtěrevova nemoc
Biomarkery předpoví průběh Bechtěrevovy nemoci

Biomarkery předpoví průběh Bechtěrevovy nemoci

Německý výzkum v nedávné době objevil nové látky, jejichž hladina v plazmě souvisí s postupem Bechtěrevovy nemoci. Pokud se tyto látky osvědčí, mohly by pomoci lékařům v hodnocení závažnosti nemoci nebo se stát klíčem v nové terapii.
13. 8. 2013 Bechtěrevova nemoc
S bechtěrevem až na papežský stolec

S bechtěrevem až na papežský stolec

Ač se může zdát ankylozující spondylitida neboli Bechtěrevova choroba velmi limitujícím onemocněním, lze i s tímto hendikepem dokázat velké věci. Jedním ze slavných pacientů byl i papež Jan Pavel II. Narodil se 18. května 1920 v polských Wadowicích pod jménem Karol Józef Wojtyła...
4. 4. 2010 Bechtěrevova nemoc
Inzerce: