Poradna psoriázy

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Podstoupení biologické léčby

28. 4. 2023

Dobrý den, můj manžel věk 56, trpí lupenkou, chtěla bych se zeptat, zda může podstoupit biologickou léčbu
Odpověď lékaře:
Dobrý den, děkuji za dotaz. Manžel musí splnit určitá kritéria, která se týkají rozsahu a závažnosti onemocnění a také již podstoupené léčby. Je třeba , aby absolvoval alespoň 2 metody celkové terapie, které nebudou mít efekt nebo budou provázeny nežádoucími účinky. Pak je možné zvažovat terapii biologickou. Blíže by vás měl informovat váš kožní lékař, případně vás může do centra pro biologickou léčbu odeslat k posouzení. S pozdravem

Proplacení obvazového materiálu

27. 4. 2023

Dobrý den. Je mi 62 let, atop. ekzém mám od dětství, lipénku rok. Mám ještě dvě neurologická onemocnění. Zůstala jsem na invalidním důchodu a čekám na starobní. Zoufale potřebuji, ibvazy rukavice, masti a šampony, bavlněné oblečení a lůžkoviny. čekám na biologickou léčbu. Z důchodu se to nedá zvládnout. Proč min. zdravotnictví, nebo VZP nehradí aspoň část.
Odpověď lékaře:
Dobrý den, děkuji za dotaz. Zdravotní pojišťovna vám rozhodně převazový materiál a léčiva proplatí, nevidím v tom problém. Požádejte vašeho kožního či praktického lékaře. S pozdravem

Léčba ve Františkových lázních

24. 3. 2023

Dobrý den, léčím se s lupenkou. Léta jsem jezdila soukromě na pobyty do Františkových Lázní, kde jsem se vždy velmi dobře zotavila. Nyní mám jet opět do lázní a zajímá mě,zda je možné léčit lupenku i ve Františkových lázních. Děkuji za zprávu.
Odpověď lékaře:
Dobrý den, děkuji za dotaz. Ve Františkových Lázních se dají léčit chronické kožní choroby včetně lupénky. S pozdravem

Lázeňská péče

22. 1. 2023

Dobrý den, léčím se s lupénkou a chci se zeptat,jestli jako samoplátce mám možnost nějaké léčby v lázních Bohdaneč.Bydlím nedaleko nich. Děkuji.
Odpověď lékaře:
Dobrý den, děkuji za dotaz, určitě je možné absolvovat lázeňskou kúru jako samoplátce, ale pro podrobnosti je nutné se informovat přímo tam. S pozdravem

Výsledky nálezů

7. 1. 2023

Dobrý den, žena, 49 let, dlouholeté bolesti páteře v LS a SI oblasti, prodělaná koxitída v minulosti, entezitídy, RF negat, HLA B27 negat., 2x iridocyklitída, ANA, ANCA negat, IRI zvýšené, DIP a MIP bez opuchu a deformít. RTG nepřítomné známky zápalu SI oblasti. Matka v minulosti intertrigo vs. Invertní psoriasis. MRI nebylo realizováno. HLA A2, B17, Cw6 bez známek psoriázy. Jedná se o PsA? Děkuji.
Odpověď lékaře:
Dobrý den, takto technicistně a bez možnosti pacientku vyšetřit a hlavně posoudit, jak staré jsou nálezy, které píšete - se vám k diagnose opravdu nevyjádřím. Je potřeba sehnat mamince revmatologa, přinést k němu všechny výsledky vyšetření, které z minulosti má a nechat znovu posoudit její stav. Nic není neměnné a situace v těle se mění v podstatě den ode dne, proto by to chtělo určitě aktuální vyšetření. Pro objednání k novému odborníkovi, pokud si budete přát, můžete realizovat přes naší novou službu, po registraci vás sestry na telefonu objednají k odborníkovi dle vašich preferencí. Odkaz na registraci služeb u nás: app.ulekare.cz/registrace Hezký den.

Inzerce: