Poradna psoriázy

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
23. 3. 2021

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je možné aby měl člověk lupénku, když má revmatoidní faktor 0, a jestli existuje nějaký laboratorní test přímo na lupénku. Děkuji.
Odpověď lékaře:
Dotaz čeká na odpověď

23. 3. 2021

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je možné aby měl člověk lupénku, když má revmatoidní faktor 0, a jestli existuje nějaký laboratorní test přímo na lupénku. Děkuji.
Odpověď lékaře:
Dotaz čeká na odpověď

17. 3. 2021

Dobrý den, maminka (72let)se léčí s lupénkou, a nyní má dilema, zda se nechat očkovat proti covid-19. Bojí se, že se jí lupénka o to rozjede. Případně zhorší. Momentálně má pokožku v klidu. Děkuji
Odpověď lékaře:
Lupénka se po očkování (jakémkoli) zcela jistě zhoršit může. Je třeba ale uvážit a porovnat přínos očkování. Asi bych se přikláněla spíše k očkování.

28. 2. 2021

Dobrý den, reaguji na dotaz a odpověď níže, který jsem pokládal před pár dny. Raději bych využil "anonymní" poradenství a navíc nemám pojišťovnu OZP. Jinak se jedná o ložisko zatím v opravdu velmi malém rozsahu a třeba je to jen nějaký ekzém, ale rodinná anamnéza mluví jasně. Omlouvám se za nefunkční odkaz, zde už by měl fungovat. Děkuji moc za posouzení. https://uloz.to/file/RgcTVUQAi2sl/mozna-psoriaza-jpg ----------------------------------- at: Dobrý den, mám podezření, že se mi začíná objevovat psoriáza, kterou máme v rodině. Velmi jí trpěl můj děda a můj otec ještě více. Všiml jsem si, že se mi mezi prsty (ale také na loktech na kloubech) začíná objevovat podobné, jako jako jsem si všiml u svého otce, ale nechci panikařit. Prý je to ale až ze 60% dědičné. Inkriminované místo jsem vyfotografoval. V této Covidové době bych nerad někam chodil a lékaře obtěžoval zbytečně, tak mě napadlo, že když přiložím fotografii, že mi třeba odpovíte, zda se o ložisko počínající psoriázy skutečně jedná či ne, a podle toho bych se zařídil. Toto onemocnění je ale asi lepší podchytit hned v počátku. Snad tím neobtěžuji. Děkuji moc
Odpověď lékaře:
Dotaz čeká na odpověď

27. 2. 2021

Dobrý den, mám podezření, že se mi začíná objevovat psoriáza, kterou máme v rodině. Velmi jí trpěl můj děda a můj otec ještě více. Všiml jsem si, že se mi mezi prsty (ale také na loktech na kloubech) začíná objevovat podobné, jako jako jsem si všiml u svého otce, ale nechci panikařit. Prý je to ale až ze 60% dědičné. Inkriminované místo jsem vyfotografoval. V této Covidové době bych nerad někam chodil a lékaře obtěžoval zbytečně, tak mě napadlo, že když přiložím fotografii, že mi třeba odpovíte, zda se o ložisko počínající psoriázy skutečně jedná či ne, a podle toho bych se zařídil. Toto onemocnění je ale asi lepší podchytit hned v počátku. Snad tím neobtěžuji. Děkuji moc https://uloz.to/tam/72462216-786d-49a4-95db-9cf0deff5664
Odpověď lékaře:
Odkaz na fotografii nelze otevřít. Nejlepší by bylo, kdybyste poslal dotaz a foto ještě jednou do všeobecné poradny U lékaře.cz.Nicméně pokud máte projevy na loktech či kolenou a pozitivní rodinnou anamnézu, je velmi pravděpodobné, že o psoriasu půjde.