Poradna psoriázy

Položit dotaz do poradny
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie

Souhlasím, aby společnost MeDitorial, s.r.o., se sídlem Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2, IČO27199151 (dále jen „Společnost“), zpracovávala mé osobní údaje pro účely mé registrace a využití služeb vzdělávacích a populárněnaučnýchwebů z oblasti zdravotnictví provozovaných Společností a to včetněsoutěží v rámci těchto služeb pořádaných, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízenímč. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchtoúdajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to maximálně na období 5 let od poslední aktivity uživatele nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

Současně souhlasím, aby Společnost zpracovávala zvláštní kategorii osobních údajů o mém zdravotním stavu, které Společnosti sdělím, za účelem vypracování odpovědi odborníka v internetové Poradně, pokud takovéto služby využiji. V takovém případě souhlasím, aby Společnost mnou poskytnuté osobní údaje, a to jak jmenné a adresné, tak osobní údaje zvláštní kategorie osobních údajů o mém zdravotním stavu zpracovávala a dále poskytla spolupracujícím odborníkům,kteří se budou zabývat mými dotazy v rámci zvolené internetové poradny na základě mého výslovného dotazu či požadavku.

Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním dle výše zmíněnýchprávních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

s právem vznést námitku proti zpracování;

s právem na přenositelnostúdajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojověčitelnémformátu;

s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním vč. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména že:

mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

Společnost mé osobní údaje předává jen zpracovatelům z řad spolupracujících lékařůjednotlivých poraden, jejichž seznam naleznete zde.

Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídíje dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Současně s podmínkami Poraden pseudonymizované dotazy a odpovědilékařezveřejňuje na svých vzdělávacích a populárněnaučných webech.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování osobních údajů nebo v případěuplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajůčiuplatnění práv k ochraněmých osobních údajůobrátit na pověřenouosobu na emailovou adresu osobniudaje@meditorial.cz nebo na telefonní číslo 212 249 013, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, Márii Chvajovou Staňkovou, na e-mailové adrese stankova@stankovapartneri.cz.

Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a zákonný důvod pro zpracování mých osobních údajůvč. zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu v souladu se zněním zákona o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
28. 6. 2021

Ještě doplním, otoky kolenou, prstů, nebo celého zápěstí.. Díky J. V
Odpověď lékaře:
Otoky svědčí pro zánětlivé onemocnění. Objednejte se na revmatologii.

28. 6. 2021

Dobrý den, bohužel mám onemocnění lupenkou,.v únoru tohoto roku jsem měl lehký úraz na pravém koleni, po sonu a rtg mi pani doktorka řekla že je přesvědčena že mám onemocnění artritidou. (počínající). Zprvu se domnívala že je to dáno práci kterou jsem 20 let vykonával ( gastro obor)., když jsem ale oznámil lupenkou, a tzv s. Karpalniho tunelu, řekla mi že to může být způsobeno luepnkou,.Je pravda že po nástupu do nového zaměstnání( u ČD,) pozoruji zhoršování, jak v kloubech,( kolena) tak především ruce., nikomu jsem to ještě neřekl, je to dost nepříjemná situace, v 38 letech. Je pro mne namáhavé i lehká masáž zad pro manželku, nebo pohyby zápěstí, prsty atd.. Rád bych dostal radu, kam se obrátit, abych nebyl buď za simulanta, nebo aby mě zaměstnavatel pro zdravotní problém nechtěl prosustit. Děkuji moc
Odpověď lékaře:
Jen z anamnézy nelze určit, zda kloubní postižení souvisí či nesouvisí s lupénkou. Je nutné podrobné vyšetření na revmatologii a po stanovení diagnózy nasazení vhodné celkové (imunomodulační) terapie. Pokud bude léčba úspěšná a obtíže se zmírní, není důvod, abyste měnil nebo opouštěl svoje zaměstnání. Zaměstnavatel rozhodně nemusí vědět, na jaká vyšetření půjdete a s čím se příp. budete léčit... A pokud jsou změny viditelné i na RTG, pak jistě nejste simulant...

28. 6. 2021

Dobrý den, chtěla bych nějaké vyšetření ohledně lupénky prosím. Dekuji
Odpověď lékaře:
Nevím, jaká vyšetření máte na mysli. Pokud máte kožní projevy a chcete vědět, zda jde o lupénku, je možné provést histologické vyšetření. může to provést kterýkoli dermatolog. Pokud máte obtíže kloubní, je nutno navštívit revmatologa, aby vyloučil jiné choroby. Z krve se lupénka zjistit nedá.

25. 6. 2021

Dobrý den, lupénkou trpím odmalička, nyní mám problém na nohou. Už několik měsíců kožní, nyní otékají malé klouby prstů na nohou a pálí mi kůže na chodidlech. Co s tím? Děkuji za odpověď.
Odpověď lékaře:
Otoky drobných kloubů mohou mít souvislost s lupénkou, ale i s jinými chorobami ( např. revmatoidní artritida), pálení kůže plosek zase může souviset s problémem cévním či neurologickým (neuropatie). Rozhodně doporučuji navštívit revmatologa k podrobnějšímu vyšetření.

16. 6. 2021

Dobrý den od března beru lék na tlak prestarium neo vdubnu změněn na prestance5/5 trpím lupenku kterou jsem dokázal udržet přírodními přípravky a sluníčkem teď potřebuji radu jaké léky na tlak jsou vhodné při lupence zhoršil se stav lupenky hrozně moc děkuji za radu
Odpověď lékaře:
Projevy lupénky by mohly zhoršit betablokátory, což tyto vaše léky nejsou. Takže je můžete užívat dále. Pokud by se lupénka zhoršovala (což nemusí být vlivem užívaných léků), obraťte se na kožního lékaře.Z volně dostupných léčiv můžete zkusit něco s obsahem ichtamolu, který má protizánětlivý efekt.

Inzerce:
meduka_logo